واحد صنعتی تولید قندکله

این واحد صنعتی در شهر نقده، شهرک صنعتی بیگم قلعه با مساحت عرصه 12,905 و مساحت اعیان 3,299 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید قند کله می‌باشد.