واحد صنعتی رنگرزی پارچه

این واحد صنعتی در استان سمنان، شهرک صنعتی شرق با مساحت عرصه 11,264 و مساحت اعیان 3,061 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید انواع پارچه های چتایی، پیراهنی و کت و شلواری می‌باشد.