واحد صنعتی تولید رب گوجه فرنگی و انواع آب میوه
بازگشت به چرخه تولید

این واحد صنعتی در استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه با مساحت عرصه 16,155 و مساحت اعیان 6,224 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید رب گوجه فرنگی، پوره سیب زمینی و قابلیت تولید سس می باشد.