مجتمع تجاری - تفریحی

این مجتمع تجاری - تفریحی در استان البرز، شهر ملارد با مساحت اعیان 3,491 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تجاری - تفرحی می‌باشد.