تولید فرآورده‌های لبنی

این واحد صنعتی در استان یزد، شهرک صنعتی گلستان مهریز با مساحت عرصه 10,599 و مساحت اعیان 5,190 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید محصولات لبنی(خامه، ماست و بستنی) می‌باشد.