واحد صنعتی تولید چوب پلاست و گرانول

این واحد صنعتی در استان خراسان رضوی، شهرک صنعتی چناران با مساحت عرصه 3,780 و مساحت اعیان 1,498 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید چوب پلاست (WPC) با ظرفیت 800 کیلوگرم در یک شیفت می باشد