واحد صنعتی تولید موزاییک کف

این واحد صنعتی در استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه با مساحت عرصه 16,698 و مساحت اعیان 3,856 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید موزاییک کف می‌باشد.