واحد صنعتی فرآوری سنگ

این واحد صنعتی در استان یزد، شهر میبد با مساحت عرصه 90,819 و مساحت اعیان 26,650 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید و برش سنگ ساختمانی می‌باشد.