واحد صنعتی ساخت قطعات پیش‌ساخته بتنی

این واحد صنعتی در استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه با مساحت عرصه 29,991 و مساحت اعیان 5,062 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید قطعات پیش ساخته بتنی می باشد