تولید فرآورده‌های لبنی

این واحد صنعتی در استان گلستان، شهر گنبد کاووس با مساحت عرصه 3,761 و مساحت اعیان 2,761 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید محصولات لبنی (خامه، ماست و بستنی) می‌باشد.