واحد صنعتی تولیدی قطعات پلاستیکی

این واحد صنعتی در استان خراسان رضوی، شهر تربت جام با مساحت عرصه 2,940 و مساحت اعیان 1,334 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید نوار و قطعه لاستیکی می‌باشد.