واحد صنعتی تولیدی شیره انگور

این واحد صنعتی در شهرستان خوی، شهرک صنعتی خوی با مساحت عرصه 1,384 و مساحت اعیان 1,535 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید شیره انگور می‌باشد.