واحد بسته‌بندی سبزیجات و میوه خشک

این واحد صنعتی در استان خراسان رضوی، شهر فریمان با مساحت عرصه 4,930 و مساحت اعیان 1,710 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید سبزیجات خسک و میوه های خشک می‌باشد.