واحد صنعتی تولیدی سولفات روی صنعتی

این واحد صنعتی در استان یزد، شهر میبد با مساحت عرصه 10,800 و مساحت اعیان 3,946 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید سولفات روی با کارکرد صنعتی می‌باشد.