ضعف مدیریت و دانش مالی در کنار تحولات محیطی و اقتصادی کشور در سال های اخیر موجب شده تعدادی از واحد صنعتی کشور که مدت های زیادی را صرف اخذ مجوزهای لازم، تخصیص زمین و تجهیزات لازم در گذشته کرده اند، به صورت غیر فعال رهاشوند و بعضا به دلیل عدم توان در بازپرداخت دیون به اشخاص ثالث و یا بانک ها تملیک و یا در شرف تملیک قرار گیرند. این در حالی است که در صورت کمک های مدیریتی و یا تخصیص منابع سرمایه ای توسط شرکای جدید می توان به بهبود جدی وضعیت و برگشت به شرایط رونق آن ها امیدوار بود.

از سویی دیگر وضعیت نقدینگی کشور و هدایت مقطعی آن به بخش های غیر مولد موجب تلاطمات بیشتر اقتصاد کشور شده و سرمایه گذاران به دنبال شناسایی فرصت های سرمایه گذارای تولیدی سودآور با توجه به وضعیت نرخ ارز و جذابیت های صادراتی اخیر هستند و عده ای دیگر نیز در صف اخذ وام های بانکی با هدف ایجاد و راه اندازی واحدهای صنعتی در انتظار تامین اعتبارات لازم توسط بانک ها هستند تا پس از آن فرایندهای مربوط به اخذ مجوازت و تامین مکان و تجهیزات و … را در مدت طولانی طی نمایند.

در این بین واگذاری دارایی ها توسط بانک ها یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بانکی کشور در سال های اخیر همواره مورد تاکید وتوجه سران قوا و رئیس محترم بانک مرکزی بوده است ولی علیرغم اینکه بانک ها برای توفیق در واگذاری دارایی های صنعتی خود که بعضا دارای تمامی مجوزها و پروانه ها و تجهیزات حیاتی لازم هستند، راهکارها و عوامل انگیزشی جذابی لحاظ کرده اند، اما محدودیت های اقتصادی و برخی موانع و پیچیدگی ها در فرایندهای مربوطه موجب شده توفیقات مورد نظر حاصل نگردد.
این در حالی است که اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه مند به سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی عمدتا نمی دانند باید با چه رکن و جایگاهی در این رابطه وارد مذاکره شوند که با درک مشترک فرایند سرمایه گذاری را بدون مشکل طی کنند.

ما در شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت به دلیل دسترسی به بانک های اطلاعاتی از واحدهای درشرف واگذاری و دارا بودن تخصص مالی و فنی همکارانمان جهت ارائه خدمات در این حوزه به علاقه مندان ضمن اشراف به مقررات و رویه صحیح طی نمودن فرایندهای لازم، سعی کرده ایم با تکمیل حلقه مفقوده بین سرمایه گذاران و بانک ها، موضوع مشارکت و یا واگذاری دارایی های صنعتی را در کمترین زمان ممکن راهبری نماییم و مسئولیت نگهداری و تعمیرات دارایی ها را نیز در کنار سایر خدمات قابل ارائه به واحدهای صنعتی، سرمایه گذاران و بانک ها ارائه کنیم.
امید است با این تلاش ها ضمن صیانت از دارایی ها، ارتقای بهره وری منابع کشور و جلوگیری از اتلاف آنها بتوانیم قدمهای موثری جهت تخصیص صحیح منابع مالی سرمایه گذاران به پروژه ها و حل معضل بلوکه شدن منابع بانکی در این دارایی ها و برگشت این واحدهای صنعتی به چرخه تولید، اشتغال و اقتصاد کشور برداشته شود.


                                                                                                                                                                                              احسان رضاپور نیکرو