خدمات بازاریابی، فروش و واگذاری:

در این بخش شرکت “مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت” ابتدا از علاقمندان، سرمایه گذاران و فعالان صنعت طی فراخوانی دعوت بعمل می آورد تا بستر برای مذاکره با مشتریان بالقوه را فراهم سازد. طی این مذاکرات کلیه اطلاعات مربوط به دارایی با توجه به نیاز و حوزه فعالیت مشتری در اختیار ایشان قرار می گیرد، شرایط مالی و سوابق اجرایی مشتریان بررسی و سپس بر اساس قوانین بانک های عامل و سازمان های مربوطه شرکت پروسه مزایده و واگذاری را طی می نماید.