کارگاه تولید مصالح راهسازی و ساختمانی

این کارگاه تولیدی در استان قم جاده کهک، بعداز روستای خورآباد، سمت چپ با مساحت عرصه 256,000 و مساحت اعیان 4,568 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید مصالح راهسازی و ساختمانی می‌باشد.