واحد صنعتی بطری‌های پلاستیکی

این واحد صنعتی در ستان بوشهر، شهرک صنعتی شماره 2 با مساحت عرصه 1,300 و مساحت اعیان 560 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید بطری‌های پلاستیکی و محصولات پت (پریفرم) می‌باشد.