تولیدی صنایع چوبی

این واحد صنعتی در استان مازندران، شهرستان نوشهر با مساحت عرصه 2,045 و مساحت اعیان 567 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت صنایع چوبی می‌باشد.