تولیدی محصولات فلزی

این واحد صنعتی در استان مارندران، شهرستان نکاء با مساحت عرصه 10,109 و مساحت اعیان 8,000 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت صنایع فلزی می‌باشد.