واحد صنعتی تولید کنسرو تن ماهی و پودر ماهی

این واحد صنعتی در استان بوشهر، شهرک صنعتی شماره 2 با مساحت عرصه 14,000 و مساحت اعیان 5,144 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید کنسرو تن ماهی و پودر ماهی و میگو می‌باشد.