واحد صنعتی تولید رنگ‌های پودری الکترو استاتیک

این واحد صنعتی در استان زنجان، شهرستان ابهر با مساحت عرصه 1,576 و مساحت اعیان 929 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید رنگ‌های پودری الکترو استاتیک می‌باشد.