واحد صنعتی تولید مواد ژلاتینی آتشزا با الکل

این واحد صنعتی در استان سمنان، شهرک صنعتی دامغان با مساحت عرصه 5,757 و مساحت اعیان 1,347 مترمربع واقع شده است.